Flexible self-charging power units for portable electronics based on folded carbon paper

Changjie Zhou, Yanqin Yang, Na Sun, Zhen Wen, Ping Cheng, Xinkai Xie, Huiyun Shao, Qingqing Shen, Xiaoping Chen, Yina Liu, Zhong Lin Wang, Xuhui Sun
  • Nano Research, March 2018, Tsinghua University Press
  • DOI: 10.1007/s12274-018-2018-8

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s12274-018-2018-8

In partnership with: