Mechanically robust antireflective coatings

Sadaf Bashir Khan, Hui Wu, Xiaochen Huai, Sumeng Zou, Yuehua Liu, Zhengjun Zhang
  • Nano Research, February 2018, Tsinghua University Press
  • DOI: 10.1007/s12274-017-1787-9
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s12274-017-1787-9

The following have contributed to this page: zhengjun zhang

In partnership with: