Highly sensitive deep-silver-nanowell arrays (d-AgNWAs) for refractometric sensing

  • Xueyao Liu, Wendong Liu, Liping Fang, Shunsheng Ye, Huaizhong Shen, Bai Yang
  • Nano Research, December 2016, Tsinghua University Press
  • DOI: 10.1007/s12274-016-1348-7

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s12274-016-1348-7

In partnership with:

Link to Tsinghua University Press showcase