Isolation and functional characterization of a salt responsive transcriptional factor, LrbZIP from lotus root (Nelumbo nucifera Gaertn)

Libao Cheng, Shuyan Li, Javeed Hussain, Xiaoyong Xu, Jingjing Yin, Yi Zhang, Xuehao Chen, Liangjun Li
  • Molecular Biology Reports, January 2013, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s11033-012-2481-3
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Javeed Hussain