Preclinical studies of targeted therapies for CD20-positive B lymphoid malignancies by Ofatumumab conjugated with auristatin

  • Zhao Hui Li, Qian Zhang, Hai Bin Wang, Ya Nan Zhang, Ding Ding, Li Qiang Pan, David Miao, Shi Xu, Chen Zhang, Pei Hua Luo, Hua Naranmandura, Shu Qing Chen
  • Investigational New Drugs, August 2013, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s10637-013-9995-y

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1007/s10637-013-9995-y