Calpain, Atg5 and Bak play important roles in the crosstalk between apoptosis and autophagy induced by influx of extracellular calcium

Mei Shi, Tian Zhang, Lei Sun, Yan Luo, De-Hua Liu, Shu-Tao Xie, Xiao-Yan Song, Guo-Fan Wang, Xiu-Lan Chen, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang
  • APOPTOSIS, December 2012, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1007/s10495-012-0786-2
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang