Ibrutinib versus rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma: a randomized, open-label phase 3 study

Xiaojun Huang, Lugui Qiu, Jie Jin, Daobin Zhou, Xiequn Chen, Ming Hou, Jianda Hu, Yu Hu, Xiaoyan Ke, Junmin Li, Yingmin Liang, Ting Liu, Yue Lv, Hanyun Ren, Aining Sun, Jianmin Wang, Chunting Zhao, Mariya Salman, Steven Sun, Angela Howes, Jingzhao Wang, Peng Wu, Jianyong Li
  • Cancer Medicine, March 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/cam4.1337

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/cam4.1337

The following have contributed to this page: Xiao-Jun Huang