Field Emission and Cathodoluminescence of ZnS Hexagonal Pyramids of Zinc Blende Structured Single Crystals

  • Zhi-Gang Chen, Jin Zou, Dai-Wei Wang, Li-Chang Yin, Gang Liu, Qingfeng Liu, Cheng-Hua Sun, Xiangdong Yao, Feng Li, Xiao-Li Yuan, Takashi Sekiguchi, Gao Qing Lu, Hui-Ming Cheng
  • Advanced Functional Materials, February 2009, Wiley
  • DOI: 10.1002/adfm.200801178

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200801178

The following have contributed to this page: Hui-Ming Cheng