FGF-2 suppresses expression of nephronectin via JNK and PI3K pathways

Tadashi Kato, Atsushi Yamada, Mikiko Ikehata, Yuko Yoshida, Kiyohito Sasa, Naoko Morimura, Akiko Sakashita, Takehiko Iijima, Daichi Chikazu, Hiroaki Ogata, Ryutaro Kamijo
  • FEBS Open Bio, April 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/2211-5463.12421

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/2211-5463.12421

The following have contributed to this page: Professor Hiroaki Ogata

In partnership with: