Simultaneous characterization of prenylated flavonoids and isoflavonoids in Psoralea corylifolia L. by liquid chromatography with diode-array detection and quadrupole time-of-flight mass spectrometry

  • Analysis of Psoralea corylifolia by LC-DAD/Q-TOF-MS
  • Mei-Juan Xu, Bin Wu, Tao Ding, Ji-Hong Chu, Chang-Yin Li, Jun Zhang, Ting Wu, Jian Wu, Shi-Jia Liu, Shen-Lin Liu, Wen-Zheng Ju, Ping Li
  • Rapid Communications in Mass Spectrometry, August 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/rcm.6361

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/rcm.6361

In partnership with:

Link to Wiley showcase