Study of monocyte membrane proteome perturbation during lipopolysaccharide-induced tolerance using iTRAQ-based quantitative proteomic approach

Huoming Zhang, Changqing Zhao, Xin Li, Yi Zhu, Chee Sian Gan, Yong Wang, Timothy Ravasi, Pei-Yuan Qian, Siew Cheng Wong, Siu Kwan Sze
  • PROTEOMICS, July 2010, Wiley
  • DOI: 10.1002/pmic.201000066
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Huoming Zhang