Drawing and ultimate tensile properties of modified polyamide 6 fibers

Wei Wei, Xin-Ling Wang, Zhi-Wei Liu, Dong-Rui Wu, Liang Qiu, Fang-Chang Tsai, Yu-Ching Lai, Ping Zhu, Jen-Taut Yeh
  • Polymer Engineering and Science, January 2011, Wiley
  • DOI: 10.1002/pen.21890
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/pen.21890

The following have contributed to this page: Fang-Chang Tsai

In partnership with: