Proton change of parotid glands after gustatory stimulation examined by magnetic resonance imaging

Yi-Jui Liu, Yi-Hsiung Lee, Hing-Chiu Chang, Hui-Chu Chiu, Ta-Wei Chiu, Kang Hsu, Cheng-Ming Pen, Hsian-He Hsu, Chun-Jung Juan
  • NMR in Biomedicine, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/nbm.3885

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/nbm.3885

In partnership with: