Dentate nucleus iron deposition is a potential biomarker for tremor-dominant Parkinson's disease

Naying He, Pei Huang, Huawei Ling, Jason Langley, Chunlei Liu, Bei Ding, Juan Huang, Hongmin Xu, Yong Zhang, Zhongping Zhang, Xiaoping Hu, Shengdi Chen, Fuhua Yan
  • NMR in Biomedicine, May 2016, Wiley
  • DOI: 10.1002/nbm.3554
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Miss Naying He