Detection of smoke-induced pulmonary lesions by hyperpolarized129Xe diffusion kurtosis imaging in rat models

  • Detecting Pulmonary Lesions With Hyperpolarized Xenon DKI
  • Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Yu Guan, Yi Xia, Xiuchao Zhao, Yeqing Han, Xianping Sun, Shiyuan Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou
  • Magnetic Resonance in Medicine, December 2016, Wiley
  • DOI: 10.1002/mrm.26566

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/mrm.26566

In partnership with: