Screening and analysis of potential active components in Shengxiong glucose injection using UHPLC coupled with photodiode array detection and MS/MS

Meng Zhou, Rui Li, Xiang-Ming Liao, Zheng Wang, Guo-Bo Xu, Zi-Peng Gong, Yuan Lu, Xun He, Yong-Jun Li, Yong-Lin Wang, Lin Zheng, Shang-Gao Liao
  • Journal of Separation Science, February 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/jssc.201701370

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201701370

In partnership with: