Surveillance of 16 respiratory viruses in patients with influenza-like illness in Nanjing, China

  • Xiang Huo, Yuanfang Qin, Xian Qi, Rongqiang Zu, Fenyang Tang, Liang Li, Zhibin Hu, Fengcai Zhu
  • Journal of Medical Virology, October 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/jmv.23401

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jmv.23401

In partnership with:

Link to Wiley showcase