Early detection of myocardial involvement by T1 mapping of cardiac MRI in idiopathic inflammatory myopathy

Liuyu Yu, Jianhong Sun, Jiayu Sun, Jiangbo Li, Yang Dong, Xiaoyue Zhou, Andreas Greiser, Yuchi Han, Qing Zhang, Qibing Xie, Yucheng Chen
  • Journal of Magnetic Resonance Imaging, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/jmri.25945

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jmri.25945

In partnership with: