Tokyo Guidelines 2018: antimicrobial therapy for acute cholangitis and cholecystitis

Harumi Gomi, Joseph S. Solomkin, David Schlossberg, Kohji Okamoto, Tadahiro Takada, Steven M. Strasberg, Tomohiko Ukai, Itaru Endo, Yukio Iwashita, Taizo Hibi, Henry A. Pitt, Naohisa Matsunaga, Yoriyuki Takamori, Akiko Umezawa, Koji Asai, Kenji Suzuki, Ho-Seong Han, Tsann-Long Hwang, Yasuhisa Mori, Yoo-Seok Yoon, Wayne Shih-Wei Huang, Giulio Belli, Christos Dervenis, Masamichi Yokoe, Seiki Kiriyama, Takao Itoi, Palepu Jagannath, O. James Garden, Fumihiko Miura, Eduardo de Santibañes, Satoru Shikata, Yoshinori Noguchi, Keita Wada, Goro Honda, Avinash Nivritti Supe, Masahiro Yoshida, Toshihiko Mayumi, Dirk J. Gouma, Daniel J. Deziel, Kui-Hin Liau, Miin-Fu Chen, Keng-Hao Liu, Cheng-Hsi Su, Angus C. W. Chan, Dong-Sup Yoon, In-Seok Choi, Eduard Jonas, Xiao-Ping Chen, Sheung Tat Fan, Chen-Guo Ker, Mariano Eduardo Giménez, Seigo Kitano, Masafumi Inomata, Shuntaro Mukai, Ryota Higuchi, Koichi Hirata, Kazuo Inui, Yoshinobu Sumiyama, Masakazu Yamamoto
  • Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/jhbp.518

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jhbp.518

The following have contributed to this page: Dr Toshihiko Mayumi