Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos)

Masamichi Yokoe, Jiro Hata, Tadahiro Takada, Steven M. Strasberg, Horacio J. Asbun, Go Wakabayashi, Kazuto Kozaka, Itaru Endo, Daniel J. Deziel, Fumihiko Miura, Kohji Okamoto, Tsann-Long Hwang, Wayne Shih-Wei Huang, Chen-Guo Ker, Miin-Fu Chen, Ho-Seong Han, Yoo-Seok Yoon, In-Seok Choi, Dong-Sup Yoon, Yoshinori Noguchi, Satoru Shikata, Tomohiko Ukai, Ryota Higuchi, Toshifumi Gabata, Yasuhisa Mori, Yukio Iwashita, Taizo Hibi, Palepu Jagannath, Eduard Jonas, Kui-Hin Liau, Christos Dervenis, Dirk J. Gouma, Daniel Cherqui, Giulio Belli, O. James Garden, Mariano Eduardo Giménez, Eduardo de Santibañes, Kenji Suzuki, Akiko Umezawa, Avinash Nivritti Supe, Henry A. Pitt, Harjit Singh, Angus C. W. Chan, Wan Yee Lau, Anthony Yuen Bun Teoh, Goro Honda, Atsushi Sugioka, Koji Asai, Harumi Gomi, Takao Itoi, Seiki Kiriyama, Masahiro Yoshida, Toshihiko Mayumi, Naoki Matsumura, Hiromi Tokumura, Seigo Kitano, Koichi Hirata, Kazuo Inui, Yoshinobu Sumiyama, Masakazu Yamamoto
  • Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/jhbp.515

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jhbp.515

The following have contributed to this page: Dr Toshihiko Mayumi