Cold-adapted bacteria for bioremediation of crude oil-contaminated soil

  • Cold-adapted bacteria for bioremediation of crude oil-contaminated soil
  • Jingxiu Wang, Junming Wang, Zhongzhi Zhang, Yongfeng Li, Beiyu Zhang, Zhiyong Zhang, Guangqing Zhang
  • Journal of Chemical Technology & Biotechnology, October 2015, Wiley
  • DOI: 10.1002/jctb.4814

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jctb.4814

In partnership with:

Link to Wiley showcase