Involvement of Smad3 pathway in atrial fibrosis induced by elevated hydrostatic pressure

Wei Wei, Fang Rao, Fangzhou Liu, Yumei Xue, Chunyu Deng, Zhaoyu Wang, Jiening Zhu, Hui Yang, Xin Li, Mengzhen Zhang, Yongheng Fu, Wensi Zhu, Zhixin Shan, Shulin Wu
  • Journal of Cellular Physiology, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/jcp.26337

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jcp.26337

In partnership with: