miRNA profiling in the hippocampus of attention-deficit/hyperactivity disorder rats

Tian Tian, Yan Zhang, Tianqi Wu, Lei Yang, Chunxiao Chen, Nan Li, Yue Li, Siliang Xu, Ziyi Fu, Xianwei Cui, Chenbo Ji, Xia Chi, Meiling Tong, Ronghua Chen, Qin Hong, Youfang Hu
  • Journal of Cellular Biochemistry, September 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/jcb.27639

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jcb.27639

In partnership with: