miR-148a regulates osteoclastogenesis by targeting V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B

  • Peng Cheng, Chao Chen, Hong-Bo He, Rong Hu, Hou-De Zhou, Hui Xie, Wu Zhu, Ru-Chun Dai, Xian-Ping Wu, Er-Yuan Liao, Xiang-Hang Luo
  • Journal of Bone and Mineral Research, April 2013, Wiley
  • DOI: 10.1002/jbmr.1845

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/jbmr.1845

In partnership with:

Link to Wiley showcase