Genetic variants in RORA and DNMT1 associated with cutaneous melanoma survival

Bo Li, Yanru Wang, Yinghui Xu, Hongliang Liu, Wendy Bloomer, Dakai Zhu, Christopher I. Amos, Shenying Fang, Jeffrey E. Lee, Xin Li, Jiali Han, Qingyi Wei
  • International Journal of Cancer, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1002/ijc.31243
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: