Modulatory effects of adiponectin on the polarization of tumor-associated macrophages

Jiao Peng, Julia Y. Tsang, Derek H. Ho, Ruizhong Zhang, Haitao Xiao, Daxu Li, Jiang Zhu, Fenghua Wang, Zhaoxiang Bian, Vincent C. Lui, Aimin Xu, Paul K. Tam, Jonathan R. Lamb, Huimin Xia, Yan Chen
  • International Journal of Cancer, March 2015, Wiley
  • DOI: 10.1002/ijc.29485
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Yan Chen

In partnership with: