Heterozygous Genetic Variations ofFOXP3in Xp11.23 Elevate Breast Cancer Risk in Chinese Population via Skewed X-Chromosome Inactivation

Jian Zheng, Jieqiong Deng, Lan Jiang, Lei Yang, Yonghe You, Min Hu, Na Li, Hongchun Wu, Wei Li, Hongbin Li, Jiachun Lu, Yifeng Zhou
  • Human Mutation, March 2013, Wiley
  • DOI: 10.1002/humu.22284
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou

In partnership with: