New classification of liver biopsy assessment for fibrosis in chronic hepatitis B patients before and after treatment

  • Yameng Sun, Jialing Zhou, Lin Wang, Xiaoning Wu, Yongpeng Chen, Hongxin Piao, Lungen Lu, Wei Jiang, Youqing Xu, Bo Feng, Yuemin Nan, Wen Xie, Guofeng Chen, Huanwei Zheng, Hai Li, Huiguo Ding, Hui Liu, Fudong Lv, Chen Shao, Tailing Wang, Xiaojuan Ou, Bingqiong Wang, Shuyan Chen, Aileen Wee, Neil D. Theise, Hong You, Jidong Jia
  • Hepatology, March 2017, Wiley
  • DOI: 10.1002/hep.29009

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/hep.29009

In partnership with: