Shp2 promotes liver cancer stem cell expansion by augmenting β-catenin signaling and predicts chemotherapeutic response of patients

  • Xiang, Cheng, et al.
  • Daimin Xiang, Zhuo Cheng, Hui Liu, Xue Wang, Tao Han, Wen Sun, Xiaofeng Li, Wen Yang, Cheng Chen, Mingyang Xia, Na Liu, Shengyong Yin, Guangzhi Jin, Terence Lee, Liwei Dong, Heping Hu, Hongyang Wang, Jin Ding
  • Hepatology, January 2017, Wiley
  • DOI: 10.1002/hep.28919

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/hep.28919

In partnership with: