METTL14 suppresses the metastatic potential of hepatocellular carcinoma by modulating N 6 ‐methyladenosine‐dependent primary MicroRNA processing

  • Jin‐zhao Ma, Fu Yang, Chuan‐chuan Zhou, Feng Liu, Ji‐hang Yuan, Fang Wang, Tian‐tian Wang, Qing‐guo Xu, Wei‐ping Zhou, Shu‐han Sun
  • Hepatology, December 2016, Wiley
  • DOI: 10.1002/hep.28885

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/hep.28885

In partnership with: