Squamous cell carcinoma of the buccal mucosa: An aggressive cancer requiring multimodality treatment

Chun-Shu Lin, Yee-Min Jen, Ming-Fang Cheng, Yaoh-Shiang Lin, Wan-Fu Su, Jing-Min Hwang, Li-Ping Chang, Hsing-Lung Chao, Dai-Wei Liu, Hon-Yi Lin, Weng-Yoon Shum
  • Head & Neck, January 2006, Wiley
  • DOI: 10.1002/hed.20303
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/hed.20303

The following have contributed to this page: Dr Yee-Min Jen