Effective Synthesis ofN-Arylformamide from α-Halo-N-arylacetamides

Kun-Heng Chiang, Shi-Han Lu, Wan-Ping Yen, Naoto Uramaru, Wei-Siou Tseng, Te-Wei Chang, Fung Fuh Wong
  • Heteroatom Chemistry, July 2016, Wiley
  • DOI: 10.1002/hc.21321
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Fung Fuh Warren Wong