Mutation rate analysis at 19 autosomal microsatellites

  • Nucleic acids
  • Xiao-Qin Qian, Cai-Yong Yin, Qiang Ji, Kai Li, Han-Ting Fan, Yan-Fang Yu, Fan-Li Bu, Ling-Li Hu, Jian-Wen Wang, Hao-Fang Mu, Steven Haigh, Feng Chen
  • Electrophoresis, May 2015, Wiley
  • DOI: 10.1002/elps.201400558

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/elps.201400558

In partnership with:

Link to Wiley showcase