Positive correlation of plasma PCSK9 levels with HbA1cin patients with type 2 diabetes

  • PCSK9 and HbA1cin T2DM
  • Sheng-Hua Yang, Sha Li, Yan Zhang, Rui-Xia Xu, Yuan-Lin Guo, Cheng-Gang Zhu, Na-Qiong Wu, Chuan-Jue Cui, Jing Sun, Jian-Jun Li
  • Diabetes/Metabolism Research and Reviews, October 2015, Wiley
  • DOI: 10.1002/dmrr.2712

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/dmrr.2712

In partnership with: