Palladium-Catalyzed Aziridination of Alkenes Using N,N-Dichloro-p-toluenesulfonamide as Nitrogen Source.

Jianlin Han, Yufeng Li, Sanjun Zhi, Yi Pan, Cody Timmons, Guigen Li
  • ChemInform, January 2007, Wiley
  • DOI: 10.1002/chin.200702096
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Jianlin Han

In partnership with: