Low Temperature Induced Synthesis of TiN Nanocrystals.

  • Xin Feng, Yu-Jun Bai, Bo Lu, Cheng-Guo Wang, Yong-Xin Qi, Yu-Xian Liu, Gui-Li Geng, Li Li
  • ChemInform, August 2004, Wiley
  • DOI: 10.1002/chin.200434245

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/chin.200434245

In partnership with:

Link to Wiley showcase