In silicoevaluation of logD7.4and comparison with other prediction methods

  • In silicoevaluation of logD7.4
  • Jian-Bing Wang, Dong-Sheng Cao, Min-Feng Zhu, Yong-Huan Yun, Nan Xiao, Yi-Zeng Liang
  • Journal of Chemometrics, May 2015, Wiley
  • DOI: 10.1002/cem.2718

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/cem.2718

In partnership with:

Link to Wiley showcase