Six New Pentacyclic Triterpenoids from the Fruit of Camptotheca acuminata

  • Guo-Qiang Li, Neng-Hua Chen, Yu-Bo Zhang, Pan Li, Xiao-Jun Huang, Ren-Wang Jiang, Guo-Cai Wang, Yao-Lan Li
  • Chemistry & Biodiversity, December 2016, Wiley
  • DOI: 10.1002/cbdv.201600180

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/cbdv.201600180

In partnership with: