LncRNA-TCONS_00026907 is involved in the progression and prognosis of cervical cancer through inhibiting miR-143-5p

  • Xuejing Jin, Xiangjian Chen, Yan Hu, Furong Ying, Ruanmin Zou, Feng Lin, Zhengzheng Shi, Xuejie Zhu, Xiaojian Yan, Shi Li, Hua Zhu
  • Cancer Medicine, May 2017, Wiley
  • DOI: 10.1002/cam4.1084

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/cam4.1084

In partnership with:

Link to Wiley showcase