Toroidal Localized Spoof Plasmons on Compact Metadisks

  • Pengfei Qin, Yihao Yang, Muhyiddeen Yahya Musa, Bin Zheng, Zuojia Wang, Ran Hao, Wenyan Yin, Hongsheng Chen, Erping Li
  • Advanced Science, December 2017, Wiley
  • DOI: 10.1002/advs.201700487

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/advs.201700487

In partnership with:

Link to Wiley showcase