WO3-x@Au@MnO2 Core-Shell Nanowires on Carbon Fabric for High-Performance Flexible Supercapacitors

Xihong Lu, Teng Zhai, Xianghui Zhang, Yongqi Shen, Longyan Yuan, Bin Hu, Li Gong, Jian Chen, Yihua Gao, Jun Zhou, Yexiang Tong, Zhong Lin Wang
  • Advanced Materials, January 2012, Wiley
  • DOI: 10.1002/adma.201104113
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Xihong Lu

In partnership with: