Environmental Impact of Magnesium Production by Carbothermic Reduction in Vacuum

  • Liu Hong-xiang, Tian Yang, Yang Bin, Xu Bao-qiang, Liu Da-chun, DAI Yong-nian
  • February 2015, Wiley
  • DOI: 10.1002/9781119093428.ch15

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/9781119093428.ch15

In partnership with: