Preparation of Synthetic Rutile from Titanium Slag

  • Yufeng Guo, Jing He, Tao Jiang, Shuishi Liu, Fuqiang Zheng, Shuai Wang
  • January 2014, Wiley
  • DOI: 10.1002/9781118887998.ch66

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/9781118887998.ch66

In partnership with: