DR5-Cbl-b/c-Cbl-TRAF2 complex inhibits TRAIL-induced apoptosis by promoting TRAF2-mediated polyubiquitination of caspase-8 in gastric cancer cells

Ling Xu, Ye Zhang, Xiujuan Qu, Xiaofang Che, Tianshu Guo, Ce Li, Rui Ma, Yibo Fan, Yanju Ma, Kezuo Hou, Danni Li, Xuejun Hu, Bofang Liu, Ruoxi Yu, Hongfei Yan, Jing Gong, Yunpeng Liu
  • Molecular Oncology, October 2017, Wiley
  • DOI: 10.1002/1878-0261.12140
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: tianshu guo

In partnership with: