An Amperometric Biosensor Based on Immobilised Glucose Oxidase Employing p-Benzoquinone as Electron Shuttle

Jianghong Qian, Yongcheng Liu, Haiying Liu, Tongyin Yu, Jiaqi Deng
  • Journal of Chemical Technology & Biotechnology, November 1996, Wiley
  • DOI: 10.1002/(sici)1097-4660(199611)67:3<281::aid-jctb565>3.0.co;2-1
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-4660(199611)67:3<281::aid-jctb565>3.0.co;2-1

The following have contributed to this page: Haiying Liu