Mr. Zhiznyakov A.L. Arkady

Current affiliation: Vladimirskij gosudarstvennyj universitet imeni A G i N G Stoletovyh
Subject speciality: Computer Science
Primary location: Russia