Dr Anna Gladkova

Current affiliation: Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova
Subject speciality: Communication & Media Studies
Primary location: Russia