Dr Yu-Sheng Lai

  • National Chi Nan University
  • Professor, Finance
  • Taiwan