Yoshikazu Seki

  • Sangyo Gijutsu Sogo Kenkyujo
  • Japan