Victor Dragota

  • Academia de Studii Economice din Bucuresti
  • Professor, Finance
  • Romania

Find me at